business
 
Промени в състава на Управителния съвет на Петрол АД на 27.10.2014 г.
30.10
2014
Промени в състава на Управителния съвет на Петрол АД на 27.10.2014 г.

„Петрол" АД уведомява, че на 27.10.2014 г. по партидата на дружеството в Търговския регистър при Агенцията по вписванията са вписани промени относно състава на Управителния съвет на Петрол АД, като:

  • заличени са досегашните членове на Управителния съвет Светослав Стефанов Йорданов и Сергей Азариевич Гиндич и са вписани за нови членове на Управителния съвет Кирил Емилов Шилегов и Лъчезар Николов Граматиков. След вписването на промените Управителният съвет на „Петрол“ АД е в състав, както следва: Гриша Данаилов Ганчев, Георги Иванов Татарски, Милко Константинов Димитров, Кирил Емилов Шилегов и Лъчезар Николов Граматиков и е с мандат от 5 години.

Вписаните промени в състава на Управителния съвет на „Петрол“ АД са приети с решение на Надзорния съвет на дружеството от 21.10.2014 г.

Diesel Green Force Diesel Pro Force 96 Extra Force Gas Blue Force

Използвате стар браузър

Моля преминете към FireFox,Opera, Safari или Internet Explorer 7+