business
 
Промени в състава на УС и в представителството на Петрол АД на 05.06.2014 г.
09.06
2014
Промени в състава на УС и в представителството на Петрол АД на 05.06.2014 г.

„Петрол" АД уведомява, че на 05.06.2014 г. по партидата на дружеството в Търговския регистър при Агенцията по вписванията са вписани промени относно състава на Управителния съвет на Петрол АД и относно представителството дружеството, като:

  • заличени са досегашните членове на Управителния съвет Орлин Тодоров Тодоров, Иван Илиев Костадинов, Калоян Борисов Кършев и Светодар Ангелов Йосифов, и са вписани за нови членове на Управителния съвет Гриша Данаилов Ганчев, Милко Константинов Димитров, Георги Иванов Татарски и Сергей Азариевич Гиндич с мандат от 5 години.
  • Заличен е досегашния Изпълнителен директор Светослав Стефанов Йорданов и са вписани за нови Изпълнителни директор Георги Иванов Татарски и Милко Константинов Димитров, които ще управляват и представляват „Петрол“ АД само заедно.

Вписаните промени в състава на Управителния съвет на „Петрол“ АД са приети с решение на Надзорния съвет на дружеството от 29.05.2014 г. Вписаните промени в представителството на дружеството са приети с решение на Управителния съвет на Петрол АД от 30.05.2014 г., потвърдено с решение на Надзорния съвет от 31.05.2014 г.

Diesel Green Force Diesel Pro Force 96 Extra Force Gas Blue Force

Използвате стар браузър

Моля преминете към FireFox,Opera, Safari или Internet Explorer 7+