business
 

НАДЗОРЕН СЪВЕТ


 „Петрол Корект“ ЕООД,  представлявано в Надзорния съвет от управителя на дружеството – Николай Бориславов Гергов, и

 „Петрол Асет Мениджмънт“ ЕООД, представлявано в Надзорния съвет от управителя на дружеството – Армен Людвигович Назарян 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ


Гриша Данаилов Ганчев – Председател на УС

Георги Иванов Татарски – Заместник-председател на УС и Изпълнителен директор

Милко Константинов Димитров – Член на УС и Изпълнителен директор

Лъчезар Николов Граматиков – Член на УС

Кирил Емилов Шилегов – Член на УСDiesel Green Force 100 eXXtra Force Diesel Pro Force Gas Blue Force

Използвате стар браузър

Моля преминете към FireFox,Opera, Safari или Internet Explorer 7+