business
 

Контрол върху изпълнението на Програмата


Контрол върху изпълнението на програма за добро корпоративно управление се осъществява от страна на УС на Дружеството. Ефективността на програмата се оценява от управителния съвет на Дружеството веднъж годишно, като резултатите от оценката, както и предложените мерки за подобряване и разширяване на програмата трябва да бъдат отразени в годишния отчет, който Дружеството предоставя на Комисията по финансов надзор и Българска Фондова Борса – София.Diesel Green Force 100 eXXtra Force Diesel Pro Force Gas Blue Force

Използвате стар браузър

Моля преминете към FireFox,Opera, Safari или Internet Explorer 7+