business
 

Структура на акционерите

Основният капитал на "Петрол" АД е 109 249 612 лева (55 858 440 EUR). Той е разпределен в 27 312 403 (двадесет и седем милиона триста и дванадесет хиляди четиристотин и три) броя акции с номинална стойност 4 (четири) лева всяка една.

 

Брой акции

 

ДатаОбщ брой акции
12/31/2011 109 249 612
12/31/2010 109 249 612
12/31/2009 109 249 612
12/31/2008 109 249 612
12/31/2007 109 249 612
12/31/2006 109 249 612
12/31/2005 109 249 612
12/31/2004 109 249 612
07/01/2003 109 249 612
12/31/2002 1 883 614
12/31/2001 1 883 614


Към 31-ви декември 2011 г. основният капитал на дружеството е разпределен на 2 794 акционери.

 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
брой акционери 3 439 2 961 2 867 2 964 2 691 2 833 2 848 2 794 
Физически лица 4.82% 1.74% 1.63 1.82% 1,40% 1,49% 3,67% 9,67%
Юридически лица 95.18% 98.26% 98.37% 98,18% 98,60% 98,51% 96,33% 90,33%

 Diesel Green Force 100 eXXtra Force Diesel Pro Force Gas Blue Force

Използвате стар браузър

Моля преминете към FireFox,Opera, Safari или Internet Explorer 7+