business
 

Групата планира да продължи започната политика за оптимизиране на бизнеса, включваща освобождаване от активите, които не се използват в основната дейност, съкращаване на излишните капацитети и повишаване на производителността, чрез използване на нови технологии.

В допълнение на двете основни направления на дейността си - продажба на горива на едро и дребно, Петрол АД развива и редица други дейности и притежава активи, които не се използват в основната дейност. С цел да максимизира стойността на активите на Групата, компанията се стреми да се освободи от активите несвързани с основната дейност. По силата на решение на Управителния съвет, през 2004 година участията на Петрол АД в Трансат АД и Транс Телеком ЕООД са прехвърлени на Трансхолд България Холдинг АД (дъщерно дружество на Петрол Холдинг АД). През юни 2006 година Управителния съвет взема решение инвестицията в Транслото АД също да бъде прехвърлена на Трансхолд България Холдинг АД. Компанията също така планира да продаде инвестицията си във Вратцата ЕООД, заедно с някои други активи, на Еврокапитал България ЕАД, като последната ще функционира като компания, управляваща активите, несвързани с основната дейност на Петрол АД. На годишното Общо събрание на акционерите на Петрол АД, състояло се през юни 2006 година, Управителният съвет e упълномощен да продаде всички дълготрайни активи на компанията, като земя, сгради, машини и оборудване, които не са необходими за извършване на основната дейност на Групата. Управителният съвет беше овластен да сключи договори за продажба на дяловете/акциите на Петрол АД в следните дъщерни дружества - Вратцата ЕООД, Транслото АД, Еврокапитал България ЕАД, Петрол Карт Сервиз ЕООД, Петрол Инженеринг АД, Варна Бизнес Сървисиз ООД, БПИ ЕАД и Петрол Трейд ЕООД.

През последните години Групата намали броя на оперираните петролни бази от 67 на 34, което напълно отговаря на дългосрочните й потребности.

Групата инвестира във VSAT технология (Very Small Aperture Terminal), която позволява на отделните бензиностанции да се свързват една с друга посредством централна управляваща станция. Групата също така направи вложения във внедряване на интегрираната информационна система SAP R/3, която обединява всички индивидуални софтуерни програми в една обща база данни. Предимствата на тази система за Групата са централизиране на управлението, намаляване на разходите за персонал, ускоряване на процеса на вземане на решения и възможност за по-бързи промени на цените в бензиностанциите по места.

Групата също намали разходите за железопътна инфраструктура, в резултат на намаляването на дела на този вид транспорт на горива за сметка на автомобилния транспорт. Групата придоби нов автомобилен парк от 27 товарни автомобила, които имат по-голяма товаровместимост и са икономически по-изгодни от стария автопарк от 67 товарни автомобила. През последните 3 години Групата намали административния си персонал с приблизително 50% (340 души).Diesel Green Force 100 eXXtra Force Diesel Pro Force Gas Blue Force

Използвате стар браузър

Моля преминете към FireFox,Opera, Safari или Internet Explorer 7+