business
 

Групата планира да увеличи своите продажби и пазарния си дял, чрез разширяване на своята дистрибуторска мрежа с още до 140 търговски обекта до края на 2010 година. Ръководството планира да осъществи тази цел, както чрез изграждане на нови обекти в нови локации, за които има очаквания, че ще привлекат високи търговски обороти (включително новата пътна мрежа на България), така и чрез консолидиране по-малките независими конкуренти, посредством сключване на франчайзингови или дилърски договори или чрез директно придобиване. Ръководството на Дружеството счита, че в средносрочен период може да бъде реализиран значителен растеж в рентабилността на дейността, чрез консолидиране на голям брой независими дистрибутори на дребно, които към настоящия момент извършват около 50% от продажбите на дребно в страната.Diesel Green Force 100 eXXtra Force Diesel Pro Force Gas Blue Force

Използвате стар браузър

Моля преминете към FireFox,Opera, Safari или Internet Explorer 7+