business
 

С цел увеличаване на общите оперативни маржове от дейността на бензиностанциите, чрез увеличаване на продажбите на непетролни продукти, през периода от 2000 година досега компанията е изградила нови и разширила съществуващите търговски комплекси в 131 бензиностанции, както и кафе-барове в 52 бензиностанции. В 104 бензиностанции са изградени сервизни центрове, а в 27 – автомивки. Дружеството възнамерява да увеличи броя на бензиностанциите, предлагащи на своите клиенти достъп до Интернет чрез електронни киоск терминали, както и други допълнителни услуги, например разплащания с карти Транскарт. Допълнителните услуги обичайно генерират по-високи маржове от продажбите на горива.

Ръководството на компанията поставя висок приоритет на задачата да отговори възможно най-бързо и най-пълно на нарасналото потребителско търсене на горива, които са по-чисти и с по-високи качествени параметри. В тази връзка, Петрол АД планира с бързи темпове да увеличи продажбите на компресиран природен газ (CNG), известен още като газ метан.Diesel Green Force 100 eXXtra Force Diesel Pro Force Gas Blue Force

Използвате стар браузър

Моля преминете към FireFox,Opera, Safari или Internet Explorer 7+