business
 

Уважаеми клиенти,

издател на ваучерите за гориво на Петрол АД е МФ на Република България, съгласно писмо-одобрение с изходящ № У-ЦК-93/24.07.2013 г. Ваучерът за гориво е ценна книга с възмезден характер, която може да се използва еднократно като непарично средство до размера на номинала, посочен в него (номинална стойност на ваучера).

Емитираните ваучери за гориво на Петрол АД отговарят на условията на чл. 4, т. 3 от Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистрация и отчетност на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства.

Ваучерът за гориво съдържа следните реквизити:

  • Наименование на ценната книга (ВАУЧЕР ЗА БЕЗПЛАТНО ЗАРЕЖДАНЕ С ГОРИВО)
  • Серия и номер на издателя: МФ серия А-2013 № ......
  • Стойност с номинал 5 лева
  • Логотип на заявителя на ваучера (Петрол АД)
  • Кратко разяснение за условията и начина на ползване на ваучера

Право на ползване на ваучери за гориво на Петрол имат физически и юридически лица, които на база търговски отношения са ползватели на ваучерите чрез изричната оторизация на ЦУ (Централно Управление) на Петрол АД, съгласно установена вътрешно-корпоративна политика.

Валидни ваучери за гориво са тези, които носят като задължителен реквизит подпис и печат или само печат на фирмата ползвател. За физическите лица, оторизация под формата на подпис и печат се поставя от Петрол АД. Всеки ползвател на ваучери за гориво на Петрол се обябява чрез задължителен вътрешен документ МЕМО, изпратен до обслужващите обекти от търговската верига и който изрично съдържа информация за ползвателя на партидата ваучери; техните поредни серийни номера и реквизита, с който са оторизирани (подпис, печат).

Ваучерите за гориво на Петрол се ползват единствено и само за покупка (зареждане) на горива в търговска верига-бензиностанции Петрол, с изключение на обектите, които оперират като франчайз партньори под търговска марка ПЕТРОЛ. Списък на търговските обекти Петрол, които обслужват зареждане на горива с ваучери, може да намерите приложно на корпоративния сайт на ПЕТРОЛ в секция ОБЕКТИ С ПЕТРОЛ КЛУБ ГРИФОН:

http://www.petrol.bg/bg/residential/pages/petrol_grifon_club/obekti-s-petrol-klub-grifon/218

 

За закупеното с ваучери гориво се издава фискална касова бележка и фактура (за юридическите лица).

Ваучери за гориво с нарушена цялост и повредени защити не могат да се ползват като платежно средство.

 

От РъководствотоDiesel Green Force 100 eXXtra Force Diesel Pro Force Gas Blue Force

Използвате стар браузър

Моля преминете към FireFox,Opera, Safari или Internet Explorer 7+