residential
 
96 Extra Force
  • по-високо октаново число (съдържа октанподобрител, който подобрява детонационната стабилност на горивото);
  • изключителна динамика и по-висока мощност (резултат от по-доброто изгаряне на ГВС);
  • антикорозионни свойства (в добавката се съдържат активни компоненти, които предпазват системата от действието на корозионно-активните продукти);
  • по-чиста горивна система (съдържа миещ и антинагарен компонент, които почистват горивната система и я поддържат чиста);
  • по-добро изгаряне и намаляване на вредните емисии в отработените газове (съдържа се подобрител на горене, който подобрява процеса на изгаряне. Осигурява се по-пълно изгаряне на горивовъздушната смес. В резултат се намаляват емисиите от неизгорели въглеводороди и въглероден оксид);

намаляване на емисиите от въглероден оксид (СО) до 53%
намаляване на неизгорелите въглеводороди (СН) до 46%

  • по-нисък разход на гориво до 10% (по-ниският разход на горивото е резултат от комплексното действие на продукта)

 

Без добавка С добавка Без добавка С добавка
без добавка с добавка без добавка с добавка
Diesel Green Force Diesel Pro Force 96 Extra Force Gas Blue Force

Използвате стар браузър

Моля преминете към FireFox,Opera, Safari или Internet Explorer 7+