residential
 
Промени в седалището и адреса на управление на Петрол АД на 14.10.2014 г.
17.10
2014
Промени в седалището и адреса на управление на Петрол АД на 14.10.2014 г.

"Петрол" АД уведомява, че на 14.10.2014 г. по партидата на дружеството в Търговския регистър при Агенция по вписванията е вписана промяна в седалището и адреса на управление на Петрол АД от гр. София, район Лозенец, бул. „Черни връх“ № 43 на гр. Ловеч, хотел „Ловеч“, ул. „Търговска“ № 12.

Вписаната промяна в седалището и адреса на управление на Петрол АД е приета с решение на извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 17.09.2014 г.

Diesel Green Force Diesel Pro Force 96 Extra Force Gas Blue Force

Използвате стар браузър

Моля преминете към FireFox,Opera, Safari или Internet Explorer 7+