residential
 
Промени в състава на Надзорния съвет на Петрол АД на 14.03.2014 г.
17.03
2014
Промени в състава на Надзорния съвет на Петрол АД на 14.03.2014 г.

„Петрол" АД уведомява, че на 14.03.2014 г. по партидата на дружеството в Търговския регистър при Агенцията по вписванията са вписани промени относно броя и състава на Надзорния съвет на Петрол АД, като са заличени досегашните членове на Надзорния съвет Митко Василев Събев, Стоян Митев Кръстев, Иван Нейков Нейков, Неделчо Прошков Янакиев и Денис Ершов, и са вписани следните юридически и физически лица за нови членове на Надзорния съвет:

  1. Алфа Кепитъл АД, ЕИК 202658967, с представител в съвета Божидар Бориславов Миладинов;
  2. Корект Фарм ЕООД, ЕИК 131231668, с представител в съвета Тихомир Иванов Трендафилов;
  3. Траян Антонов Кършутски, ЕИК 6905206744.

Вписаните промени в броя и състава на Надзорния съвет на Петрол АД са приети с решение на извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 10.03.2014 г.

Diesel Green Force Diesel Pro Force 96 Extra Force Gas Blue Force

Използвате стар браузър

Моля преминете към FireFox,Opera, Safari или Internet Explorer 7+