residential
 
Промени в Устава на Петрол АД на 14.03.2014 г.
17.03
2014
Промени в Устава на Петрол АД на 14.03.2014 г.

„Петрол АД уведомява, че на 14.03.2014г. по партидата на дружеството в Търговския регистър при Агенцията по вписванията е обявен изменения и допълнен Устава на Петрол АД, приет с решение на извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 10.03.2014г.“

Diesel Green Force Diesel Pro Force 96 Extra Force Gas Blue Force

Използвате стар браузър

Моля преминете към FireFox,Opera, Safari или Internet Explorer 7+