residential
 
Важна информация за акредитация на изпитателната  лаборатория на „Петрол“ АД
09.09
2013
Важна информация за акредитация на изпитателната лаборатория на „Петрол“ АД

Уважаеми колеги и клиенти,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че на 30.08.2013 г. приключи успешно процедурата по прехвърляне на акредитацията на лабораторията в ПБ Варна от „Петрол“ АД на „Варна Сторидж“ ЕООД. От Изпълнителна Агенция Българска служба за акредитация е издаден сертификат 90 ЛИ /30.08.2013 със срок на валидност до 31.01.2017 година.

Остават непроменени персонала на лабораторията, организационната структура, методите, процедурите  и техническите средства, както и политиката и системата за управление. Без изменение е и ценоразписа за анализите, извършвани от лабораторията, който е приложен в сайта. Единствената промяна е в наименованието, поради което при адресиране на искания за извършване на анализи или изпращане на проби, трябва да се посочва името на адресата: Лаборатория за горива и смазочни материали към „Варна Сторидж“, 9000 Варна, Островна промишлена зона, Петролна база Варна. Телефонът за контакт остава непроменен: 052/380 814 – инж. Виолета Стоянова.

От ръководството на „Петрол“ АД

Diesel Green Force Diesel Pro Force 96 Extra Force Gas Blue Force

Използвате стар браузър

Моля преминете към FireFox,Opera, Safari или Internet Explorer 7+