residential
 

1. „Петрол Корект“ ЕООД, ЕИК 203177666, представлявано в Надзорния съвет от управителя на дружеството – Николай Бориславов Гергов,

2. „Петрол Асет Мениджмънт“ ЕООД, ЕИК 203176781, представлявано в Надзорния съвет от управителя на дружеството – Тодор Иванов Иванов 

3. Иван Алипиев ВойновскиDiesel Green Force Diesel Pro Force 96 Extra Force Gas Blue Force

Използвате стар браузър

Моля преминете към FireFox,Opera, Safari или Internet Explorer 7+