residential
 

Преглед на емитираните облигации от Петрол АД:

 

AmountYear of issueCouponMaturityReference:
BGN 15 MLN (EUR 7.7MLN) 2003 8.375%, paid annually 20.11.2008 ISIN BG2100013031
Bulgarian Stock Exchange BPET
EUR 100 MLN 26.10.2006 8.375%, paid annually 26.01.20171
ISIN XS0271812447
Outstanding amount 87.038 MLN2
London Stock Exchange SEDOL: B1G59Z3
  1. Датата на падеж  на облигациите е удължена първоначално от 26.10.2011 г. на 26.01.2012 г., и след това на 26.01.2017 г.
  2. Дружеството е изкупило обратно облигации с обща номинална стойност  19 962 000 EUR.


Diesel Green Force 100 eXXtra Force Diesel Pro Force Gas Blue Force

Използвате стар браузър

Моля преминете към FireFox,Opera, Safari или Internet Explorer 7+