residential
 

Права на акционерите


Основните принципи на Програмата за добро корпоративно управление на Петрол АД са представени по-долу.

  • На участие и на глас в ОСА;
  • На равнопоставено третиране в ОСА;
  • Да отправят искане за свикване и провеждане на редовни и извънредни ОСА;
  • На достъп до писмените материали, свързани с дневния ред на ОСА;
  • На достъп до протоколите от проведените ОСА;
  • Да правят предложения за избор на член на НС и да гласуват по предложенията за избор на членове;
  • На участие в разпределението на печалбата на Дружеството съразмерно на капиталовото им участие;
  • Редовно и своевременно да получават информация относно корпоративни събития, свързани с дейността на Дружеството и състоянието му;
  • Да участват при увеличаването на капитала на Дружеството и търгови предложения.


Diesel Green Force 100 eXXtra Force Diesel Pro Force Gas Blue Force

Използвате стар браузър

Моля преминете към FireFox,Opera, Safari или Internet Explorer 7+