Държавна компенсаторна мярка

Информация за клиенти на Петрол АД

Уважаеми клиенти

Информираме Ви, че съгласно ЗИД на Закона за държавния бюджет на Република България, „Петрол“ АД ще изпълнява условията за получаване на отстъпка от 0,25лв./л./кг. по държавната компенсаторна мярка.

Съгласно спецификите на мярката, информираме, че обектите ни в режим „САМООБСЛУЖВАНЕ“ не могат да изпълняват условията за контрол на зарежданията в изискването да се разпознава категория на автомобил и изискването за ползвател физическо лице , като мярката там няма да работи.

Специално за обектите в режим „САМООБСЛУЖВАНЕ“, обаче сме предвидили атрактивни цени, които ще споделим с всичките си клиенти.

Отстъпката, предоставена по компенсаторната мярка и отстъпката по всички видове карти ГРИФОН и други лоялни карти за плащане в брой, ще могат да се комбинират.

Конкретна информация за компенсаторната мярка може да намерите тук: Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. | УКАЗ 170