ПЕТРОЛ | Най-голямата петролна компания в България

Продажба на имоти от ПЕТРОЛ.

За Петрол

С повече от 300 бензиностанции под марката “Петрол”, равномерно разпределени в цялата страна, компанията има най-добре развитата мрежа за дистрибуция на горива в страната. Петрол поддържа конкурентни цените на горивата, не само следвайки международната конюнктура, а и като част от своята политика на коректност към клиентите.

Петрол е лидер в дистрибуцията на горива в България с най-добре развитата мрежа на бензиностанции в страната и е:

  • Сред първите частни компании в България по приходи от продажби;
  • Сред най-големите частни инвеститори и данъкоплатци в страната;
  • Сред дружествата с най-голяма капитализация на Българската фондова борса;
  • Сред десетте най-големи и успешни работодатели в страната;

Имоти за продажба

Продажба на имоти в различни точки на България, със статут бензиностанция! Директно от собственика, чрез пряко договаряне! Може да заявите Вашият интерес за конкретен обект, по-долу:

Катунци
обл. Благоевград

121 | с. Катунци

Бензиностанция отговаряща на всички нормативни изисквания, цялостно оборудвана, разположена в землището на с. Калиманци, обл. Благоевград, на второстепенен път, площ на имота 4633 кв. м, търговска сграда 58 кв.м с козирка около 100 кв.м , пункт за смяна на масла с площ 49 кв.м и сграда за енергопроизводство 105 кв.м.

КЪМ ОБЕКТА СКИЦА НА ОБЕКТА ГАЛЕРИЯЗАЯВЕТЕ ИНТЕРЕС
Камено
обл. Бургас

1123 | с. Камено

Имот със статут на бензиностанция на входа на с. Камено, обл. Бургас, откъм пътя за Лукойл Нефтохим, площ 3000 кв.м.

КЪМ ОБЕКТА СКИЦА НА ОБЕКТА ГАЛЕРИЯЗАЯВЕТЕ ИНТЕРЕС
Звездец
обл. Бургас

1126 | с. Звездец

Разположена в гр. Звездец, обл. Бургас, на входа от Малко Търново, площ на имота 2500 кв. м., тухлена сграда с площ 40 кв. м

КЪМ ОБЕКТА ГАЛЕРИЯЗАЯВЕТЕ ИНТЕРЕС
Млекарово
обл. Сливен

1212 | с. Млекарево

Бензиностанцията е разположена на изхода на с. Млекарево, обл. Сливен в посока Нова Загора, терена е с площ 2800 м2, сграда с площ 48 кв. м и козирка около 150 кв.м.

КЪМ ОБЕКТА СКИЦА НА ОБЕКТА ГАЛЕРИЯЗАЯВЕТЕ ИНТЕРЕС
Скалица
обл. Ямбол

1306 | с. Скалица

Бензиностанция в с. Скалица, обл. Ямбол, на изхода към Ямбол, площ на имота 5200 кв.м, сграда 30 кв.м.

КЪМ ОБЕКТА ГАЛЕРИЯЗАЯВЕТЕ ИНТЕРЕС
Болярово
обл. Ямбол

1311 | гр. Болярово

Бензиностанция в гр. Болярово, обл. Ямбол, на ул. 9-ти Септември, 39, площ на парцела 2452 кв. м., тухлена сграда с площ 38 кв.м.

КЪМ ОБЕКТА СКИЦА НА ОБЕКТА ГАЛЕРИЯЗАЯВЕТЕ ИНТЕРЕС
Червенци
обл. Варна

2126 | с. Червенци

Бензиностанция на изхода на с. Чевенци, обл. Варна в посока Нови пазар, терена е с площ 3087 кв.м, тухлена сграда, с площ 40 кв.м и козирка 40 кв. м.

КЪМ ОБЕКТА СКИЦА НА ОБЕКТА ГАЛЕРИЯЗАЯВЕТЕ ИНТЕРЕС
Житница
обл. Добрич

2218 | с. Житница

Бензиностанция на входа на с. Житница, обл. Добрич откъм гр. Добрич, площ на терена 2335 кв. м, тухлена сграда 46 кв. м, с козирка 40 кв.м.

КЪМ ОБЕКТА ГАЛЕРИЯЗАЯВЕТЕ ИНТЕРЕС
Габаре
обл. Враца

3116 | с. Габаре

Бензиностанция близо до центъра на с. Гъбаре, обл. Враца, площ на имота 2500 кв.м, сграда с площ 31 кв.м.

КЪМ ОБЕКТА СКИЦА НА ОБЕКТА ГАЛЕРИЯЗАЯВЕТЕ ИНТЕРЕС
Бяла Слатина
обл. Враца

3121 | гр. Бяла Слатина

Имот бивша бензиностанция в гр. Бяла Слатина, на ул. Ал. Стамболийски до общинския басейн, площ 381 кв.м, сграда 10 кв.м.

КЪМ ОБЕКТА ГАЛЕРИЯЗАЯВЕТЕ ИНТЕРЕС
Орешец
обл. Видин

3206 | с. Орешец

Бензиностанция на изхода на с. Орешец, обл. Видин в посока Белоградчик, площ на терена 2060 кв.м, и сграда с площ 32 кв.м.

КЪМ ОБЕКТА СКИЦА НА ОБЕКТА ГАЛЕРИЯЗАЯВЕТЕ ИНТЕРЕС
Димово
обл. Видин

3208 | с. Димово

Бензиностанция до изхода на с. Димово, обл. Видин в посока Белоградчик, терен с площ 1000 кв.м, тухлена сграда 32 кв.м.

КЪМ ОБЕКТА ГАЛЕРИЯЗАЯВЕТЕ ИНТЕРЕС
Дреновец
обл. Видин

3209 | с. Дреновец Вход

Бензиностанция на входа на с. Тополовец, обл. Видин, с площ на терена 3000 кв.м, тухлена сграда 53 кв. м. с козирка.

КЪМ ОБЕКТА СКИЦА НА ОБЕКТА ГАЛЕРИЯЗАЯВЕТЕ ИНТЕРЕС
Петрохан
обл. Монтана

3306 | гр. Петрохан

Бензиностанция на гл. път София-Монтана, прохода Петрохан, терена е с площ 2900 кв.м, сграда 44 кв.м с козирка.

КЪМ ОБЕКТА СКИЦА НА ОБЕКТА ГАЛЕРИЯЗАЯВЕТЕ ИНТЕРЕС
Смоляновци
обл. Видин

3315 | с. Смоляновци

Бензиностанция в землището на с. Смоляновци, област Видин, на главен път Видин-Монтана, посока Монтана, площ на имота 1920 кв.м, сграда 40 кв.м, козирка около 120кв.м.

КЪМ ОБЕКТА СКИЦА НА ОБЕКТА ГАЛЕРИЯЗАЯВЕТЕ ИНТЕРЕС
обл. Плевен

4112 | гр. Левски

Незастроен имот находящ се в гр. Левски, ул. Цар Иван Асен II, с площ от 2404 кв.м. в непосредствена близост до бензиностанция Лукойл, отреден за обществено обслужване – в скицата пише за бензиностанция, но това не е вярно – по ПУП е за обществено обслужване.

КЪМ ОБЕКТА СКИЦА НА ОБЕКТА ГАЛЕРИЯЗАЯВЕТЕ ИНТЕРЕС
Брест
обл. Плевен

4116 | с. Брест Изход

Бензиностанция в с.Брест, обл. Плевен, близо до изхода посока с. Гулянци, с площ на имота 5990 кв.м, тухлена сграда с площ 40 кв.м.

КЪМ ОБЕКТА СКИЦА НА ОБЕКТА ГАЛЕРИЯЗАЯВЕТЕ ИНТЕРЕС
Новачене
обл. Плевен

4117 | с. Новачене

Бензиностанция на входа на с. Новачене, общ. Никопол, откъм с. Дебово, с площ на имота 2001 кв.м, тухлена сграда с площ 40 кв.м.

КЪМ ОБЕКТА СКИЦА НА ОБЕКТА ГАЛЕРИЯЗАЯВЕТЕ ИНТЕРЕС
Велико Търново
обл. Велико Търново

4222 | гр. Велико Търново

Поземлен имот с площ 1000 кв.м. в гр. Велико Търново, ул. “Ксилифорска”.

КЪМ ОБЕКТА СКИЦА НА ОБЕКТА ГАЛЕРИЯЗАЯВЕТЕ ИНТЕРЕС
Угърчин
обл. Ловеч

4403 | гр. Угърчин

Бензиностанция на изхода на с. Угърчин, обл. Ловеч в посока с. Дерманци, с площ на имота 5000 кв.м, сграда с площ 38 кв.м.

КЪМ ОБЕКТА ГАЛЕРИЯЗАЯВЕТЕ ИНТЕРЕС
Ъглен
обл. Ловеч

4417 | с. Ъглен

Бензиностанция на входа на с. Ъглен, обл. Ловеч, откъм с. Дерманци, с площ на имота 3007 кв.м, тухлена сграда с площ 50 кв.м.

КЪМ ОБЕКТА ГАЛЕРИЯЗАЯВЕТЕ ИНТЕРЕС
Елшица
обл. Пазарджик

5214 | с. Елшица

Бензиностанция на изхода на с. Елшица, обл. Пазарджик, в посока с. Калугерово, с площ на поземления имот 1200 кв.м, сграда с площ 28 кв.м, и козирка с площ 60 кв.м.

КЪМ ОБЕКТА ГАЛЕРИЯЗАЯВЕТЕ ИНТЕРЕС
Лозница
обл. Разград

6207 | с. Лозница Изход

Бензиностанция на входа на с. Лозница, обл. Разград, площ на поземления имот 3000 кв.м, тухлена сграда в имота с площ 37 кв.м.

КЪМ ОБЕКТА ГАЛЕРИЯЗАЯВЕТЕ ИНТЕРЕС
Силистра
обл. Силистра

6301 | гр. Силистра

Бензиностанция на входа на гр. Силистра, откъм с. Айдемир, с площ на имота 3941 кв.м, сграда с площ 40 кв.м, складово помещение от 12 кв.м и козирка 40 кв.м.

КЪМ ОБЕКТА СКИЦА НА ОБЕКТА ГАЛЕРИЯЗАЯВЕТЕ ИНТЕРЕС
Окорш
обл. Силистра

6311 | с. Окорш

Бензиностанция на входа на с. Окорш, откъм Дулово, отговаряща на всички нормативни изисквани, цялостно окомплектована, с площ на имота 6040 кв.м, сградаот 50 кв.м, козирка с площ около 120 кв.м.

КЪМ ОБЕКТА СКИЦА НА ОБЕКТА ГАЛЕРИЯЗАЯВЕТЕ ИНТЕРЕС
Попово
обл. Търговище

6405 | гр. Попово ПЗ

Бензиностанция на изхода на гр. Попово, обл. Търговище, в посока Търговище отговаряща на всички нормативни изисквани, цялостно окомплектована, с площ на имота 3166 кв.м, сграда- офис от 40 кв.м, складова база с площ 60 кв.м.

КЪМ ОБЕКТА СКИЦА НА ОБЕКТА ГАЛЕРИЯЗАЯВЕТЕ ИНТЕРЕС
Дралфа
обл. Търговище

6406 | с. Дралфа

Бензиностанция в с. Дралфа, обл. Търговище, на входа откъм с. Лозница, площ на имота 4585 кв.м, сграда с площ 32 кв.м.

КЪМ ОБЕКТА ГАЛЕРИЯЗАЯВЕТЕ ИНТЕРЕС
Кьосевци
обл. Търговище

6414 | с. Кьосевци

Бензиностанция на гл. път между Омуртаг и Антоново, в посока София, отговаряща на всички нормативни изисквани, цялостно окомплектована, с площ на имота 8140 кв.м, масивна сграда с площ 584 кв.м, и козирка с площ 392 кв.м.

КЪМ ОБЕКТА СКИЦА НА ОБЕКТА ГАЛЕРИЯЗАЯВЕТЕ ИНТЕРЕС
София
обл. София-Град

7108 | гр. София Изход

Бензиностанция находяща се на околовръстен път на гр. София, в посока Кулата,преди кръовото движение за Калотина, с площ на имота 1596 кв.м, търговска сграда с площ 46 кв.м и складова база с площ 45 кв.м

КЪМ ОБЕКТА СКИЦА НА ОБЕКТА ГАЛЕРИЯЗАЯВЕТЕ ИНТЕРЕС
София
обл. София-Град

7140 | гр. София, ул. Ломско шосе

Площ за озеленяване, намираща се в гр. София, на бул. “Ломско шосе”, в посока Център, с площ на имота 638 кв.м, и търговска сграда с площ 16 кв.м.

КЪМ ОБЕКТА СКИЦА НА ОБЕКТА ГАЛЕРИЯЗАЯВЕТЕ ИНТЕРЕС
Новачене
Софийска област

7221 | с. Новачене

Бензиностанция на входа на с. Новачене, общ. Ботевград, в посока Мездра, с площ на имота 2400 кв.м и търговска сграда 20 кв.м.

КЪМ ОБЕКТА СКИЦА НА ОБЕКТА ГАЛЕРИЯЗАЯВЕТЕ ИНТЕРЕС
Долна Диканя
обл. Перник

7306 | с. Долна Диканя

Бензиностанция на изхода на с. Долна Диканя, обл. Перник, в посока Радомир, с площ на имота 2500кв.м, търговска сграда 35 кв.м.

КЪМ ОБЕКТА СКИЦА НА ОБЕКТА ГАЛЕРИЯЗАЯВЕТЕ ИНТЕРЕС
Ковачевци
обл. Перник

7310 | с. Ковачевци

Бензиностанция на изхода на с. Ковачевци, обл. Перник, в посока Брезник, с площ на имота 1543 кв.м, търговска сграда с площ 45 кв.м.

КЪМ ОБЕКТА СКИЦА НА ОБЕКТА ГАЛЕРИЯЗАЯВЕТЕ ИНТЕРЕС
Устрем
обл. Хасково

8125 | с. Устрем

Бензиностанция на входа на с. Устрем, обл. Хасково, откъм Елхово, отговаряща на всички нормативни изисквани, цялостно окомплектована, с площ на имота 2018 кв.м, търговска сграда с площ 60 кв.м, складова сграда 50 кв.м и козирка 150 кв.м.

КЪМ ОБЕКТА СКИЦА НА ОБЕКТА ГАЛЕРИЯЗАЯВЕТЕ ИНТЕРЕС
Горски Извор
обл. Хасково

8206 | с. Горски извор

Бензиностанция на изхода на с. Горски извор, обл. Хасково, в посока с. Върбица, с площ на имота 3350  кв.м, търговска сграда 40 кв.м, складова база 40 кв.м.

КЪМ ОБЕКТА СКИЦА НА ОБЕКТА ГАЛЕРИЯЗАЯВЕТЕ ИНТЕРЕС
обл. Стара Загора

8112 | гр. Чирпан

Незастроен имот находящ се в гр. Чирпан, бул. Георги Димитров, с площ от 1303 кв.м. в непосредствена близост до бензиностанция Лукойл, отреден за обществено обслужван.

КЪМ ОБЕКТА СКИЦА НА ОБЕКТА ГАЛЕРИЯЗАЯВЕТЕ ИНТЕРЕС
обл. София

Кремиковци

Поземлен имот от 22414 м2 в кв. Кремиковци

КЪМ ОБЕКТА СКИЦА НА ОБЕКТА ГАЛЕРИЯЗАЯВЕТЕ ИНТЕРЕС
обл. Бургас

гр. Несебър

Поземлен имот с площ 3082 м2, в близост до кръгово движение между Несебър и Слънчев бряг.Сграда за търговия със застроена площ 91 м2.

КЪМ ОБЕКТА СКИЦА НА ОБЕКТА ГАЛЕРИЯЗАЯВЕТЕ ИНТЕРЕС
обл. София

с. Лозен

Съседни имоти с обща площ 3977 кв. м. в с. Лозен, район Панчарево!Сграда със смесено предназначение, застроена площ 843 кв.м.

КЪМ ОБЕКТА СКИЦА НА ОБЕКТА ГАЛЕРИЯЗАЯВЕТЕ ИНТЕРЕС

За контакти

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Телефон: +359888669361
Имейл: imoti@petrol.bg
Адрес: гр. София, бул. Черни връх 43

© 2024 Петрол АД | Всички права запазени | Уебсайт изработен с ❤️ от MarmaLAB