Дейности

Петрол АД реализира приблизително 17% от продажбите на дребно на петролни продукти в България чрез най-голямата мрежа бензиностанции, която се състои от повече от 330 търговски обекта на територията на цялата страна. Бензиностанциите са интегрирани чрез най-съвременни комуникационни решения като сателитен пренос на данни чрез VSAT система, модерни електронни системи с фискална памет, както и картови системи за разплащания.

Основните дейности на компанията са:

  • продажба на горива на дребно,
  • продажба на стоки,
  • поддръжка на съоръжения за продажба на горива,
  • съхранение на енергийни продукти.

С цел подобряване на своята дейност компанията работи за осигуряване на максимално високо качество на горивата, инвестира в строителство и модернизиране на мрежата от бензиностанции и развива своята партньорска програма. Въведените фирмени технически, метрологични и екологични стандарти в търговските обекти на дружеството покриват всички изисквания на Европейския съюз.

 

Приложения: 

Информация по закона за акцизите и данъчните складове