Общи събрания на акционерите

Публична информация

I. Покана и материали за свикване на ОСА

Общи събрания на акционерите 2021 година

Извънредно общо събрание на акционерите на Петрол АД на 02.03.2021 г.

Публикувано на 22.01.2021 г.

 

Публикувано на 26.05.2021 г.

 

Общи събрания на акционерите 2019 година

Извънредно общо събрание на акционерите на Петрол АД на 18.02.2019 г.

Публикувано на 10.01.2019 г.

 

 

Редовно годишно общо събрание на акционерите на Петрол АД на 26.06.2019 г.

Публикувано на 21.05.2019 г.

 

Общи събрания на акционерите 2018 година

Редовно годишно общо събрание на акционерите на Петрол АД на 20.06.2018 г.

Публикувано на 14.05.2018 г.

 

 

Извънредно общо събрание на акционерите на Петрол АД на 08.11.2018 г.

Публикувано на 03.10.2018 г.

 

Общи събрания на акционерите 2017 година

Извънредно общо събрание на акционерите на Петрол АД на 15.02.2017 г.

Публикувано на 09.01.2017 г.

 

 

Извънредно общо събрание на акционерите на Петрол АД на 10.05.2017 г.

Публикувано на 31.03.2017 г.

 

 

Редовно годишно общо събрание на акционерите на Петрол АД на 27.06.2017 г.

Публикувано на 16.05.2017 г.

 

 

Извънредно общо събрание на акционерите на Петрол АД на 26.10.2017 г.

Публикувано на 20.09.2017 г.

 

Общи събрания на акционерите 2016 година

Редовно годишно общо събрание на акционерите на Петрол АД на 20.04.2016 г.

Публикувано на 26.02.2016 г.

 

 

Редовно годишно общо събрание на акционерите на Петрол АД на 30.06.2016 г.

Публикувано на 30.05.2016 г.

 

 

Извънредно общо събрание на акционерите на Петрол АД на 01.11.2016 г.

Публикувано на 21.09.2016 г.

 

II. Протоколи от проведени ОСА