Общи събрания на акционерите

Публична информация

I. Покана и материали за свикване на ОСА

Общи събрания на акционерите 2023 година

Извънредно общо събрание на акционерите на Петрол АД на 29.03.2023 г.

 

Публикувано на 24.02.2023 г.

 

 1. Покана за свикване на извънредно ОСА на Петрол АД за 29.03.2023 г.;
 2. Писмени материали за извънредно ОСА на Петрол АД, насрочено за 29.03.2023 г.;
 3. Писмени материали по точка 1;
 4. Писмени материали по точка 2;
 5. Писмени материали по точка 3;
 6. Писмени материали по точка 4;
 7. Писмени материали по точка 5;
 8. Писмени материали по точка 6;
 9. Писмени материали по точка 7;
 10. Писмени материали по точка 8;
 11. Писмени материали по точка 12;
 12. Писмени материали по точка 13;
 13. Писмени материали по точка 15;
 14. Писмени материали по точка 16;
 15. Писмени материали по точка 18;
 16. Писмени материали по точка 19;
 17. Писмени материали по точка 20;
 18. Писмени материали по точка 21;
 19. Писмени материали по точка 22;
 20. Образец на пълномощно за извънредно ОСА на Петрол АД, насрочено за 29.03.2023 г.;

 

 

Редовно годишно общо събрание на акционерите на Петрол АД на 30.06.2023 г.

 

Публикувано на 30.05.2023 г.

 

 1. Покана за свикване на редовно годишно ОСА на Петрол АД за 30.06.2023 г.;
 2. Писмени материали за редовно годишно ОСА на Петрол АД, насрочено за 30.06.2023 г.;
 3. Писмени материали по точки 1, 2 и 3;
 4. Писмени материали по точки 4, 5 и 6;
 5. Писмени материали по точка 10;
 6. Писмени материали по точка 11;
 7. Писмени материали по точка 13;
 8. Образец на пълномощно за редовно годишно ОСА на Петрол АД, насрочено за 30.06.2023 г.;

Общи събрания на акционерите 2022 година

Редовно годишно общо събрание на акционерите на Петрол АД на 28.06.2022 г.

 

Публикувано на 27.05.2022 г.

 

 1. Покана за редовно годишно ОСА на Петрол АД за 28.06.2022 г.;
 2. Писмени материали за редовно годишно ОСА за 28.06.2022 г.;
 3. Индивидуален одитиран ГФО за дейността на Петрол АД за 2021 година;
 4. Консолидиран одитиран ГФО за дейността на Петрол АД за 2021 година;
 5. Годишен отчет на ДВИ на Петрол АД за 2021 година;
 6. Доклад на Одитния комитет на Петрол АД за 2021 година;
 7. Доклад по чл.12, ал.1 от Наредба № 48 от 20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията за 2021 г.;
 8. Автобиография на Тодор Андреев;
 9. Автобиография на Лъчезар Граматиков;
 10. Автобиография на Мая Влъчкова;
 11. Декларация по чл.107, ал.4 и 5 от ЗНФО от Тодор Андреев;
 12. Декларация по чл.107, ал.4 и 5 от ЗНФО от Лъчезар Граматиков;
 13. Декларация по чл.107, ал.4 и 5 от ЗНФО от Мая Влъчкова;
 14. Образец на пълномощно за редовно годишно ОСА на Петрол АД за 28.06.2022 г.;

 

Общи събрания на акционерите 2021 година

Извънредно общо събрание на акционерите на Петрол АД на 02.03.2021 г.

Публикувано на 22.01.2021 г.

 

Публикувано на 26.05.2021 г.

 

Общи събрания на акционерите 2019 година

Извънредно общо събрание на акционерите на Петрол АД на 18.02.2019 г.

Публикувано на 10.01.2019 г.

 

 

Редовно годишно общо събрание на акционерите на Петрол АД на 26.06.2019 г.

Публикувано на 21.05.2019 г.

 

Общи събрания на акционерите 2018 година

Редовно годишно общо събрание на акционерите на Петрол АД на 20.06.2018 г.

Публикувано на 14.05.2018 г.

 

 

Извънредно общо събрание на акционерите на Петрол АД на 08.11.2018 г.

Публикувано на 03.10.2018 г.

 

Общи събрания на акционерите 2017 година

Извънредно общо събрание на акционерите на Петрол АД на 15.02.2017 г.

Публикувано на 09.01.2017 г.

 

 

Извънредно общо събрание на акционерите на Петрол АД на 10.05.2017 г.

Публикувано на 31.03.2017 г.

 

 

Редовно годишно общо събрание на акционерите на Петрол АД на 27.06.2017 г.

Публикувано на 16.05.2017 г.

 

 

Извънредно общо събрание на акционерите на Петрол АД на 26.10.2017 г.

Публикувано на 20.09.2017 г.

 

Общи събрания на акционерите 2016 година

Редовно годишно общо събрание на акционерите на Петрол АД на 20.04.2016 г.

Публикувано на 26.02.2016 г.

 

 

Редовно годишно общо събрание на акционерите на Петрол АД на 30.06.2016 г.

Публикувано на 30.05.2016 г.

 

 

Извънредно общо събрание на акционерите на Петрол АД на 01.11.2016 г.

Публикувано на 21.09.2016 г.

 

II. Протоколи от проведени ОСА