Структура

Петрол АД е акционерно дружество с предмет на дейност съхранение, транспорт и продажба на горива. Петрол АД е възприело двустепенна система на управление и има Управителен съвет и Надзорен съвет.

Надзорният съвет на Петрол АД включва следните членове:

 • Председател на Надзорния съвет
  Петрол Корект ЕООД, представлявано от г-н Николай Гергов
 • Член на Надзорния съвет
  Петрол Асет Мениджмънт ЕООД, представлявано от г-н Армен Назарян

Управителният съвет на Петрол АД включва следните членове:

 • Председател на Управителния съвет
  г-н Гриша Ганчев
 • Заместник-председател на Управителния съвет, Изпълнителен директор
  г-н Георги Татарски
 • Член на Управителния съвет, Изпълнителен директор
  г-н Милко Димитров
 • Член на Управителния съвет, Главен Търговски Директор
  г-н Лъчезар Граматиков
 • Член на Управителния съвет, Директор Развитие и Инвестиции
  г-н Кирил Шилегов

Приложения:
Устав на Петрол АД