Новини за инвеститори

Публична информация

Новини от 2015 година

  1. ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.4 ОТ ЗАКОНА СРЕЩУ ПАЗАРНИТЕ ЗЛОУПОТРЕБИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ОТ 25.05.2015 г.;
  2. ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.4 ОТ ЗАКОНА СРЕЩУ ПАЗАРНИТЕ ЗЛОУПОТРЕБИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ОТ 22.05.2015 г.;
  3. ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.4 ОТ ЗАКОНА СРЕЩУ ПАЗАРНИТЕ ЗЛОУПОТРЕБИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ОТ 22.05.2015 г.;
  4. ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.4 ОТ ЗАКОНА СРЕЩУ ПАЗАРНИТЕ ЗЛОУПОТРЕБИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ОТ 27.03.2015 г.;
  5. ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.4 ОТ ЗАКОНА СРЕЩУ ПАЗАРНИТЕ ЗЛОУПОТРЕБИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ОТ 11.03.2015 г.;
  6. ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.4 ЗПЗФИ/24.02.2015 г. ОТНОСНО РЕШЕНИЕ № 74-ЗБ/04.02.2015 г. НА ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КФН, РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ „ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НАДЗОР“, ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА „ПЕТРОЛ“ АД ОТ РЕГИСТЪРА НА ЗАСТРАХ. БРОКЕРИ, ПО ЧЛ.30, АЛ.1, Т.11 ЗКФН;
  7. ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.4 ОТ ЗАКОНА СРЕЩУ ПАЗАРНИТЕ ЗЛОУПОТРЕБИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ОТ 24.02.2015 г.;
  8. ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.4 ОТ ЗАКОНА СРЕЩУ ПАЗАРНИТЕ ЗЛОУПОТРЕБИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ОТ 11.02.2015 г.;
  9. ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.4 ОТ ЗАКОНА СРЕЩУ ПАЗАРНИТЕ ЗЛОУПОТРЕБИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ОТ 27.01.2015 г.;