Какво е Self Service?

Петрол АД е първата компания в България, която започва развитие на мрежа от бензиностанции без персонал.
Терминалите за самообслужване са интегрирани с бензиноколонки и приемат разплащания не само с карти и банкноти в местна валута, но позволяват и ползването на клиентски карти.

Какво е Self Service?

Петрол АД е първата компания в България, която започва развитие на мрежа от бензиностанции без персонал.
Терминалите за самообслужване са интегрирани с бензиноколонки и приемат разплащания не само с карти и банкноти в местна валута, но позволяват и ползването на клиентски карти.

Какво е Self Service?

Петрол АД е първата компания в България, която започва развитие на мрежа от бензиностанции без персонал.
Терминалите за самообслужване са интегрирани с бензиноколонки и приемат разплащания не само с карти и банкноти в местна валута, но позволяват и ползването на клиентски карти.

Преференциани цени

Плащане в брой
или с банкова карта

Бързо и лесно зареждане

Допълнителни отстъпки с
карта Petrol Club Grifon

Преференциални цени

Плащане в брой
или с банкова карта

Бързо и лесно зареждане

Допълнителни отстъпки с
карта Petrol Club Grifon

Преференциални цени

Плащане в брой
или с банкова карта

Бързо и лесно зареждане

Допълнителни отстъпки с
карта Petrol Club Grifon

Преференциални цени

Плащане в брой
или с банкова карта

Бързо и лесно зареждане

Допълнителни отстъпки с
карта Petrol Club Grifon

Преференциални цени

Плащане в брой
или с банкова карта

Бързо и лесно зареждане

Допълнителни отстъпки с
карта Petrol Club Grifon

Отстъпки на Self Service

Отстъпки при зареждане на Self Service с карта Petrol Club Grifon

Отстъпки при зареждане на Self Service с карта Petrol Club Grifon

*Отстъпките на обектите на самообслужване са фиксирани

*Отстъпките на обектите на самообслужване са фиксирани

2.56 лв./л.
2.62 лв./л.
2.94 лв./л.
2.98 лв./л.

2.49 лв./л.

2.54 лв./л.

2.89 лв./л.

2.91 лв./л.

*Актуални цени на горивата

*Актуални цени на горивата

2. 56 лв./л.

2.62 лв./л.

2.94 лв./л.

2.98 лв./л.

Локации на самообслужване

Локации на самообслужване

Локации на самообслужване

София Павлово
Пловдив Метро
Русе стадион Дунав
Габрово
София Младост 2
Пловдив Каменица 1
Русе изход 
Добрич
София Западен парк
Стара Загора
Плевен
Варна
София Дружба
Кърджали
Враца
Бургас

Стъпки за зареждане на Self Service

Стъпки за зареждане на Self Service

Стъпки при зареждане на Self Service

Видове горива и начини на разплащане

Възползвайте се от отстъпки със своята карта Petrol Club Grifon при всяко зареждане. 

Видове горива и начини на разплащане

Възползвайте се от отстъпки със своята карта
Petrol Club Grifon при всяко зареждане. 

Видове горива и начини на разплащане

Възползвайте се от отстъпки със своята карта Petrol Club Grifon при всяко зареждане.