Какво е Self Service?

Петрол АД е първата компания в България, която започва развитие на мрежа от бензиностанции без персонал.
Терминалите за самообслужване са интегрирани с бензиноколонки и приемат разплащания не само с карти и банкноти в местна валута, но позволяват и ползването на клиентски карти.

Какво е Self Service?

Петрол АД е първата компания в България, която започва развитие на мрежа от бензиностанции без персонал.
Терминалите за самообслужване са интегрирани с бензиноколонки и приемат разплащания не само с карти и банкноти в местна валута, но позволяват и ползването на клиентски карти.

Какво е Self Service?

Петрол АД е първата компания в България, която започва развитие на мрежа от бензиностанции без персонал.
Терминалите за самообслужване са интегрирани с бензиноколонки и приемат разплащания не само с карти и банкноти в местна валута, но позволяват и ползването на клиентски карти.

Преференциани цени

Плащане в брой
или с банкова карта

Бързо и лесно зареждане

Допълнителни отстъпки с
карта Petrol Club Grifon

Преференциални цени

Плащане в брой
или с банкова карта

Бързо и лесно зареждане

Допълнителни отстъпки с
карта Petrol Club Grifon

Преференциални цени

Плащане в брой
или с банкова карта

Бързо и лесно зареждане

Допълнителни отстъпки с
карта Petrol Club Grifon

Преференциални цени

Плащане в брой
или с банкова карта

Бързо и лесно зареждане

Допълнителни отстъпки с
карта Petrol Club Grifon

Преференциални цени

Плащане в брой
или с банкова карта

Бързо и лесно зареждане

Допълнителни отстъпки с
карта Petrol Club Grifon

Отстъпки на Self Service

Отстъпки при зареждане на Self Service с карта Petrol Club Grifon

Отстъпки при зареждане на Self Service с карта Petrol Club Grifon

*Отстъпките на обектите на самообслужване са фиксирани

*Отстъпките на обектите на самообслужване са фиксирани

2.55 лв./л.
2.53 лв./л.
2.85 лв./л.
2.97 лв./л.

2.49 лв./л.

2.54 лв./л.

2.89 лв./л.

2.91 лв./л.

*Актуални цени на горивата

*Актуални цени на горивата

2. 55 лв./л.

2.53 лв./л.

2.85 лв./л.

2.97 лв./л.

Локации на самообслужване

Локации на самообслужване

Локации на самообслужване

Стъпки за зареждане на Self Service

Стъпки за зареждане на Self Service

Стъпки при зареждане на Self Service

Видове горива и начини на разплащане

Възползвайте се от отстъпки със своята карта Petrol Club Grifon при всяко зареждане. 

Видове горива и начини на разплащане

Възползвайте се от отстъпки със своята карта
Petrol Club Grifon при всяко зареждане. 

Видове горива и начини на разплащане

Възползвайте се от отстъпки със своята карта Petrol Club Grifon при всяко зареждане.