Хората в Петрол АД – гаранция за успеха на компанията

В Петрол АД сме убедени, че персоналът е решаващият фактор за постигането на високи резултати. Затова сред основните приоритети на компанията е управлението на човешките ресурси.

В Петрол АД е създадена работна среда, в която висококвалифицирани и отлично мотивирани хора реализират бизнес философията на компанията с отговорност към акционерите, клиентите, партньорите и към цялото общество. Така служителите осъществяват и своите собствени планове и мечти в рамките на една просперираща компания, ангажирана с максимална грижа за своя екип.

При нас работят повече от 3000 служители. За някои Петрол е първото работно място, а за други – 30-годишна успешна кариера. Ние се учим един от друг, подкрепяме се и се мотивираме да вървим напред и постоянно да се усъвършенстваме.

Повечето от мениджърите в Петрол са достигнали до високите си позиции в резултат на вътрешно повишение след няколко години в компанията.

Всички, които работят за Петрол, могат да са сигурни, че и Петрол ще работи за тях!

Предимства:

  • работа на смени
  • пряко обвързване на индивидуалното възнаграждение с постигнатите търговски резултати /бонуси/
  • реални възможности за професионално израстване и дългосрочно развитие в Петрол
  • периодични фирмени обучения за повишаване на професионалната квалификация
  • стриктно спазване на българското трудово законодателство
  • възможност за работа при здравословни и безопасни условия на труд

Ако търсите нова работа, която да отговаря на Вашите потребности и стремежи, проверете нашите свободни позиции. Ако сте професионалист с опит и се стремите да реализирате изцяло своя потенциал, подайте своята автобиография. Ние ви обещаваме, че ще ви насочим към правилната позиция, ще ви помогнем да реализирате и развиете силните си страни, за да постигнем заедно най-доброто.

Приемайки предизвикателството да работите за най-големите, можете да очаквате признание, отлично възнаграждение, обучение и развитие. И не на последно място – ще споделите с нас гордостта да работите за компания със 80-годишни история и опит.

Свободни позиции в Петрол АД

ВИЖ ВСИЧКИ ПОЗИЦИИ