100 Extra Force

За любителите на високите октанови числа. Extra Force e 100 октаново гориво от ново поколение с подобрено представяне посредством комплексна добавка. Допринася за по-стабилното представяне на двигателя и по-тихата му работа, а също и подобрява динамичните характеристики на автомобила.

Бензин 100 Extra Force спомага по-добро изгаряне на горивото, подобрява динамиката при ускорение, намалява разхода на гориво,почиства и предпазва горивната система от отлагания,възпрепятства агресивното действие на корозионните вещества.

 

 

 

 

Бензин 100 Extra Force съдържа добавки от последно поколение, които максимално намаляват вредните емисии от въглероден оксид. 

Метрологичният контрол се извършва с цел превенция и контрол на уредите и съоръженията за доставка, съхранение и продажба на петролни продукти. Веднъж на всеки 6 месеца се проверяват всички колонки за светли горива (дизели и бензини) и Газ Пропан-Бутан. 

Стремим се да осигурим качествени услуги без да ощетяваме околната среда.

Бензин 100 Extra Force съдържа добавки от последно поколение, които максимално намаляват вредните емисии от въглероден оксид. 

Метрологичният контрол се извършва с цел превенция и контрол на уредите и съоръженията за доставка, съхранение и продажба на петролни продукти. Веднъж на всеки 6 месеца се проверяват всички колонки за светли горива (дизели и бензини) и Газ Пропан-Бутан. 

Стремим се да осигурим качествени услуги без да ощетяваме околната среда.