А-95

Не правите компромис с качеството, за сметка на икономичното! 

Бензин А-95 е с отлични показатели и качество. Допринася за по-стабилното представяне на двигателя и по-тихата му работа, а също и подобрява динамичните характеристики на автомобила.

Бензин А-95, с гарантирано качество от Петрол, намалява консумацията на гориво с до 4%.

Бензин А-95 съдържа добавки от последно поколение, които максимално намаляват вредните емисии от въглероден оксид до 50%.

Метрологичният контрол се извършва с цел превенция и контрол на уредите и съоръженията за доставка, съхранение и продажба на петролни продукти. Веднъж на всеки 6 месеца се проверяват всички колонки за светли горива (дизели и бензини) и Газ Пропан-Бутан. 

Стремим се да осигурим качествени услуги без да ощетяваме околната среда.

Бензин А-95 съдържа добавки от последно поколение, които максимално намаляват вредните емисии от въглероден оксид до 50%.

Метрологичният контрол се извършва с цел превенция и контрол на уредите и съоръженията за доставка, съхранение и продажба на петролни продукти. Веднъж на всеки 6 месеца се проверяват всички колонки за светли горива (дизели и бензини) и Газ Пропан-Бутан. 

Стремим се да осигурим качествени услуги без да ощетяваме околната среда.