Diesel Pro Force

Технологията, която ние от Петрол разработихме за Pro Force, ще ви позволи да почуствате истинската мощ на своя дизелов автомобил. Допринася за по-лесен старт и по-тиха работа на двигателя, а също и подобрява динамичните характеристики на автомобила.

Diesel Pro Force поддържа горивната система чиста и в следствие на това намалява комсумацията на гориво с до 7%.

 

 

 

 

Diesel Pro Force намалява димността на автомобила със 70%. Поради тази причина вредните емисии от въглероден оксид също намаляват с до 50%. 

Метрологичният контрол се извършва с цел превенция и контрол на уредите и съоръженията за доставка, съхранение и продажба на петролни продукти. Веднъж на всеки 6 месеца се проверяват всички колонки за светли горива (дизели и бензини) и Газ Пропан-Бутан. 

Стремим се да осигурим качествени услуги без да ощетяваме околната среда.

Diesel Pro Force намалява димността на автомобила със 70%. Поради тази причина вредните емисии от въглероден оксид също намаляват с до 50%. 

Метрологичният контрол се извършва с цел превенция и контрол на уредите и съоръженията за доставка, съхранение и продажба на петролни продукти. Веднъж на всеки 6 месеца се проверяват всички колонки за светли горива (дизели и бензини) и Газ Пропан-Бутан. 

Стремим се да осигурим качествени услуги без да ощетяваме околната среда.