Gas Blue Force

Пропан-бутанът е от най-високо качество с подобрител на горене и почистващ компонент. Предпазва двигателя на вашия автомобил и подобрява работата му.

Той е благоприятно за околната среда гориво, защото при изгаряне отделя по-малко вредни емисии и намалява въглеродния оксид до 25%

Пропан-бутанът намалява разхода на гориво до 5%.

Метрологичният контрол се извършва с цел превенция и контрол на уредите и съоръженията за доставка, съхранение и продажба на петролни продукти. Веднъж на всеки 6 месеца се проверяват всички колонки за светли горива (дизели и бензини) и Газ Пропан-Бутан. 

Стремим се да осигурим качествени услуги без да ощетяваме околната среда.